Loading...
Díky za sledování reklamy! To nám pomůže udržet hry zdarma ...
Jak hrát

Popis

Brambory se bouřili a útočí na farmu, zabraňuje rozdrcení zničí a jejich uvádění pasti na cestě.