Loading...
Díky za sledování reklamy! To nám pomůže udržet hry zdarma ...
Jak hrát

Popis

Zdobí tuto třídu umístěním tabule, nástěnky, stoly a další položky, aby to tak krásné, jak je to možné.