Loading...
Díky za sledování reklamy! To nám pomůže udržet hry zdarma ...
Jak hrát

Popis

Sheridan Bratz je bydlení pro podnikání. Má rád investovat do sáčků. V pytlích plných barev chorobně koupit oblečení v obchodních domech, samozřejmě.