Air Traffic Chief

Loading...
Řídí provoz letiště navádění letadel kreslení čáry pomocí myši vyvolejte stopu. Nemohlo dojít ke kolizi a vede k vrtulníků heliport.