ER

Loading...
Vede k pacientům v čekárně je vhodná pro danou nemoc, vy ukázal na mapu. Pomocí kláves se šipkami pohybovat do stran, dále jen "z", aby urychlila, "x" k zastavení a 'c' v opačném směru.