Gemstone Tycoon

Loading...
Řídí provoz vlaků na minu, aby se zabránilo kolizím mezi nimi. Zastavit na křižovatce a je nastavit podle potřeby.