Loading...
Díky za sledování reklamy! To nám pomůže udržet hry zdarma ...
Jak hrát

Popis

Sloužit zákazníkům nejznámější restauraci v Antarktidě, jejich umístění na stole, ukázal svou objednávku a sloužit jim, co žádají.