Mulan Hospital Recovery

Loading...
Bojovník Mulan utrpěl různá zranění v bitvě, jste lékař a je nutné léčit s léky, čištění rány nebo zlomeniny litím.