Loading...
Díky za sledování reklamy! To nám pomůže udržet hry zdarma ...
Jak hrát

Popis

Správa pneumatiky káča tak, že ti z vašich kolegů, můžete vytáhnout několik najednou. Pokud potřebujete poslat silněji podržte tlačítko myši.