Puppy Curling

Loading...
Házet váš pes z kuchyně a dostat do modrého kruhu. Kliknout myší, kdy je směr je správný a udělat to samé s mocí.