Grenade Toss

Loading...
správně vypočítána sílu a úhel zahájit granáty padat na vojáky nepřítele a dokončit je co nejdříve.